Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-05-2018.

Bij inschrijving op de nieuwsbrief, een bericht in het gastenboek en het sturen van een reactie via het contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere dat:

  • Er wordt duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
  • De verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst gevraagd om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht gerespecteerd om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het inschrijven op een nieuwsbrief, een bericht in het gastenboek en het sturen van een reactie via het contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres

Na inschrijving op de nieuwsbrief ontvangt u een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. Daarna wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoek aan deze site bij te houden. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Nieuwsbrief: de gegevens die u verstrekt heeft bij aanmelden op de nieuwsbrief worden verwijderd, wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Gastenboek: uw naam blijft vermeld bij een door u geplaatst bericht in het gastenboek, verder worden er geen gegevens opgeslagen. Wilt u dit laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met de kunstenaar.

Reactie via reactieformulier: uw naam en e-mailadres bij uw reactie worden enkel zichtbaar voor de kunstenaar opgeslagen. Wilt u dit laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens met uw toestemming gebruikt worden, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kan u daarbij worden gevraagd om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Naam kunstenaar: Willem Schotten
Contact opnemen